Cancel Preloader

Missiya

Azərbaycan Linqvistika Olimpiadasının təşkili

  • Azərbaycan təhsil mühitinə yeni bir istiqamət gətirəcək.
  • Təhsilalanlarda beynəlxalq olimpiada və müsabiqələrdə təmsil olunma motivasiyası yaradacaq.
  • Süni intellektin bir istiqaməti olan  riyazi linqvistika sahəsinin təbliği və təşviqi.
  • Bu layihənin bazasında gələcəkdə İLO-da iştirak dinamikası artacaq.
  • Layihəyə cəlb olunmuş müəllimlər beynəlxalq aləmdə təmsil olunma fürsəti qazanacaq, tədqiqatçılıq və yaradıcı yanaşma bacarıqları  artacaq.
  • İLO üçün mükəmməl baza yaradılacaq.

Biz  ALO ilə

  • Şagirdlərimizdə Beynəlxalq Linqvistika Olimpiadasınin qaydalarıilə işləmə bacarığı formalaşdıracağıq.
  • “Linqvistik bacarıqların artırılması üçün nə etməli?” sualına cavab tapılacaq.
  • Riyazi düşüncə, tənqidi təfəkkürün artırılması tapşırıqları ilə iş bacarıqları formalaşdıracağıq.

Beynəlxalq Linqvistika Olimpiadasında təqdim olunan suallarla işləmə texnikası ilə işləmə vərdişi yaradacağıq.