Cancel Preloader

Vizyon

Azərbaycan Linqvistika Olimpiadasını təşkil etməklə gələcəkdə Azərbaycanın İLO-da iştirakını təmin etmək və olimpiadada ölkəmizi təmsil edəcək  potensiallı şagirdləri müəyyən etməkdir.